Pomiary elektryczne 5 letnie zdanie instalacji warszawa - AVO technika Sp. z o. o. tel. 724-900-083.
DO GÓRY
Sklep

Okresowe i odbiorcze testy instalacji elektrycznych

 • Eurotest XD Metrel

  Eurotest XD Metrel

 • Eurotest AT Metrel

  Eurotest AT Metrel

 • Eutotest XC Metrel

  Eutotest XC Metrel

Okresowe i odbiorcze pomiary instalacji elektrycznych.  

Pomiary wykonujemy w pomieszczeniach o łącznej kubaturze do 500m3Dajemy gwarancję, że naszych dokumentów nie odrzuci żaden urząd. Instalacje elektryczne niskich napięć (do 1[kV]) wykonuje się w systemach sieciowych TN-C, TN-S, TN-C/S, TT lub IT. Instalacja musi posiadać wymagane prawem budowlanym stosowne przeglądy elektryczne. Badania wykonujemy najnowszymi, na bieżąco kalibrowanymi eurotestami renomowanej firmy Metrel.

Oferujemy:

 • Badania ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
 • Pomiary izolacji obwodów, wyłączników różnicowoprądowych, warystorów, uziomów.
 • Pomiary instalacji piorunochronnych LPS oraz układów ekwipotencjalizacyjnych PE.
 • Badanie instalacji ekwipotencjalizacyjnych - wyrównawczych GSU, pomiary ciągłości.
 • Pomiary elektronarzędzi ręcznych I i II klasy ochronności oraz uziomów butli LPG.
 • Badania zakłóceń w linii GSU zasilania urządzeń komputerowych, analiza widma.
 • Badania natężenia oświetlenia stanowisk pracy pola zadania oraz pola otoczenia.
 • Pomiary natężenia światła w pomieszczeniach i lamp awaryjnych, ewakuacyjnych.

 

Spółka wykonuje następujące pomiary:

 • Pomiar impedancji uzwojeń transformatora metodą 4-przewodową
 • Wysokoprecyzyjna ocena spodziewanego prądu zwarcia
 • Trójprzewodowy pomiar rezystancji przewodu ochronnego (funkcja RPE) bez używania niewygodnych przewodów przedłużających
 • Automatyczny pomiar rezystancji izolacji pomiędzy żyłami L-N, N-PE oraz L-PE (funkcja RIZO - WSZYSTKIE)
 • Czteroprzewodowy pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych
 • Pomiar rezystancji izolacji napięciem DC od 50V do 2500V wraz z kalkulacją współczynników PI oraz DAR
 • Test warystora dotyczący napięcia blokowania Uac
 • Ciągłość przewodów ochronnych i wyrównawczych prądem 200mA DC ze zmianą polaryzacji
 • Ciągłość przewodów ochronnych i wyrównawczych prądem 7mA
 • Trójprzewodowy pomiar impedancji pętli zwarcia (L-PE) bez wyzwolenia wyłącznika różnicowoprądowego RCD
 • Pomiar napięcia dotykowego za pomocą zewnętrznej sondy P/S
 • Dwuprzewodowy lub trójprzewodowy pomiar impedancji linii (L-L, L-N)
 • Pomiar napięcia TRMS oraz częstotliwości w instalacjach 1-fazowych oraz 3-fazowych
 • Pomiary impedancji linii/pętli zwarcia oraz wyłączników RCD w zakresie częstotliwości sieciowej z przedziału 16...400Hz
 • Sprawdzenie kolejności następstwa faz
 • Pomiar mocy oraz współczynnika THD (do 12 harmonicznej)
 • Testowanie wyłączników różnicowoprądowych RCD (ogólnego przeznaczenia oraz selektywne, typu AC, A, F, B, B+, MI RCD, EV RCD, PRCD, PRCD-K, PRCD-S)
 • Pomiar rezystancji uziemienia (metoda 3-przewodowa oraz 2-cęgowa)
 • Pomiar prądu pierwszego uszkodzenia (ISFL) w układzie IT
 • Testowanie urządzeń monitorujących stan izolacji (IMD) w układzie IT
 • Tryb badania maszyn - wraz z pomiarem czasu rozładowania
 • Pomiar natężenia oświetlenia Sprawdzanie bezpieczeństwa stacji ładowania pojazdów elektrycznych (opcja)
 • Określanie lokalizacji obwodów 
 • Pomiar natężenia oświetlenia budynków oraz miejsc stanowisk pracy
 • Badanie natężenia oświetlenia oświetlenia awaryjnego i awaryjnego ewakuacyjnego ze stosunkiem 40:1

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

 


AVO technika Sp. z o. o.KONTAKT:INFORMACJE:
NIP: 5272687686tel: +48-724-900-083KRS: 0000442810
TIN-VIES: PL5272687686tel: +48+22-119-38-89REGON: 146434509-00000
EORI: PL527268768600000mail: biuro@avo.com.plUmowa ramowa

© AVO technika Sp. z o. o.