Pomiary elektryczne 5 letnie zdanie instalacji warszawa - AVO technika Sp. z o. o. tel. 724-900-083.
DO GÓRY
Sklep

Pomiary zdawczo - odbiorcze oraz okresowe

 • Badamy takim aparatem

  Badamy takim aparatem

 • Terminy badań

  Terminy badań

 • Orzeczenie protokołu

  Orzeczenie protokołu

 • Tabela wynikowa

  Tabela wynikowa

 • Projekty instalacji

  Projekty instalacji

Pomiary elektryczne.  Dajemy gwarancję, że naszych dokumentów nie odrzuci żadna instytucja nadrzędna. Instalacje elektryczne niskich napięć (do 1[kV]) wykonuje się w systemach sieciowych TN-C, TN-S, TN-C/S, TT lub IT. Instalacja musi posiadać wymaganą impedancję pętli zwarcia Zs lub rezystancję uziemienia Ra, zapewniającą dla U0=230[V] wyłączenie sieci w stanie awaryjnym w czasie 0,4[s] (0,2[s]) lub obniżającą bezpieczne napięcie dotykowe ULw stanie awaryjnym do 50[V] lub 25[V] w warunkach zawilgocenia. Impedancja pętli zwarciowej Zs musi być mniejsza lub równa od stosunku U0/Ia, gdzie prąd zapewniający wyłączenie w odpowiednim czasie Ia jest równy iloczynowi współczynnika charakterystyki bezpiecznika k x prąd bezpiecznika Ib, natomiast U0 jest to spodziewane napięcie dotykowe względem ziemi. Wykonujemy:

 

 • Badania ochrony przeciwpożarowej rezystancji izolacji urządzeń oraz obwodów.
 • Pomiary ochrony przeciwporażeniowej i szybkiego wyłączania w stanie awaryjnym.
 • Badania prądu IΔ(n), czasu zadziałania oraz wyłączników p/porażeniowych RCD.
 • Pomiary równomierności obciążenia poszczególnych obwodów i linii zasilających.
 • Naprawy instalacji elektrycznych po wykonaniu negatywnych badań okresowych.

 

W instalacji musi być zachowana zgodna z normami rezystancja izolacji obwodów Riso L-N do PE i być większa od 1[MΩ] lub 0,5[MΩ] dla SELV i PELV. Jako ochronę uzupełniającą stosuje się wyłączniki różnicowoprądowe, których prąd wyłączenia zawiera się w granicach od 0,5 do 1 x IΔ(n) przy  IΔ(n)=30[mA]. Wypadkowa rezystancja uziemień roboczych punktu neutralnego sieci w układzie TN nie powinna przekraczać 5[Ω] a poszczególnych uziomów 30[Ω]. W układzie TT rezystancja uziomu RA musi być mniejsza lub równa od stosunku UL/Ia lub U0/Ia przy zastosowaniu wyłączników różnicowoprądowych RCD, gdzie Ia=5xIΔ(n). Dla układu IT przy pojedynczym doziemieniu iloczyn  RA x Id musi być mniejszy od 50[V] lub 120[V] dla DC. Jeżeli w instalacji zastosowano warystory przeciwprzepięciowe warość rezystancji uziemienie nie moży być wyższa niż 10[Ω] lub zgodnie z normą instalacji odgromowych LPS. Ważnym aspektem są także obciążalność długotrwała przewodów, równomierność obciążenia, współczynnik jednoczesności oraz procentowy spadek napięcia ΔU(%). Usługę wykonujemy na bieżąco kalibrowanymi miernikami mikroprocesorowymi generującymi automatyczny wydruk protokołów. Podstawa prawna PN-HD 60364-4-41 zgodnie z przepisami IEC 61557 i PN-HD 60364-6-61. Pomiary wykonujemy w pomieszczeniach o łącznej kubaturze do 1000m3.

    


AVO technika Sp. z o. o.KONTAKT:INFORMACJE:
NIP: 5272687686tel: +48-724-900-083KRS: 0000442810
TIN-VIES: PL5272687686tel: +48+22-119-38-89REGON: 146434509-00000
EORI: PL527268768600000mail: biuro@avo.com.plUmowa ramowa

© R. Rudnicki dla AVO technika Sp. z o. o.     
Script logo