Pomiary natężenia oświetlenia stanowisk pracy Warszawa - AVO technika Sp. z o. o. tel. 724-900-083.
DO GÓRY
Sklep

Badania natężenia oświetlenia miejsc pracy

 • Luksomierz kalibrowany

  Luksomierz kalibrowany

 • Orzeczenie oświetlenie

  Orzeczenie oświetlenie

 • Izoluksy z Reluxa

  Izoluksy z Reluxa

 • Punkty siatki pomiarowej

  Punkty siatki pomiarowej

Pomiary oświetlenia. Dajemy gwarancję, że naszych dokumentów nie odrzuci żadna instytucja nadrzędna. Instalacja oświetleniowa musi zapewnić stosowne natężenie oświetlenia E w zależności o prac wykonywanych w pomieszczeniu lub na płaszczyźnie zadania. Oprawy oświetleniowe muszą zapewniać odpowiednie parametry równomierności oświetlenia δ oraz olśnienia przykrego UGR. Ważna jest także kwestia barwy światła zastosowanych źródeł. Awaryjna instalacja oświetleniowa musi zapewnić 90% natężenia oświetlenia w stosownym czasie świecenia dla oświetlenia zapasowego. Awaryjna instalacja ewakuacyjna musi zapewnić natężenie większe od 1[lx] w stosownym czasie świecenia. Wykonujemy:

 

 • Pomiary natężenia oświetlenia obiektów, stanowisk pracy pola zadania, otoczenia.
 • Badania oświetlenia, oświetlenia awaryjnego zapasowego oraz ewakuacyjnego.
 • Pomiary czasu świecenia oraz poziomu po upływie 1 h oświetlenia awaryjnego.
 • Naprawy instalacji elektrycznych po wykonaniu negatywnych badań okresowych.

 

Stosunek natężenia minimalnego do maksymalnego nie może być większy od 40:1. Lampy muszą posiadać stosowne piktogramy określające kierunek ewakuacji. Szczegółowe zasady wykonywania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego podaje norma PN-EN 1838. Usługę wykonujemy na bieżąco kalibrowanymi miernikami mikroprocesorowymi generującymi automatyczny wydruk protokołów. Projekty techniczne wykonujemy na oprogramowaniu Q-eletro, Q-cad, X-Change pdf editor, Corel oraz Inkscape. Projekty oświetlenia na programie Dia-Lux i Re-Lux. Podstawa prawna PN-EN 12464-1/2 oraz PN-EN 1838, zgodnie z przepisami IEC 61557 i PN-HD 60364-6-61. Pomiary wykonujemy w pomieszczeniach o łącznej kubaturze do 1000m3.

  


AVO technika Sp. z o. o.KONTAKT:INFORMACJE:
NIP: 5272687686tel: +48-724-900-083KRS: 0000442810
TIN-VIES: PL5272687686tel: +48+22-119-38-89REGON: 146434509-00000
EORI: PL527268768600000mail: biuro@avo.com.plUmowa ramowa

© R. Rudnicki dla AVO technika Sp. z o. o.     
Script logo