Pomiary instalacji odgromowych. Metryka instalacji LPS. - AVO technika Sp. z o. o. tel. 724-900-083.
DO GÓRY
Sklep

Pomiary odgromowe, ekwipotencjalizacyjne

 • Eurotest 61557

  Eurotest 61557

 • Protokół z badań odgromówki

  Protokół z badań odgromówki

 • Rysunek uziomów

  Rysunek uziomów

 • Tabela wynikowa

  Tabela wynikowa

Pomiary LPS. Dajemy gwarancję, że naszych dokumentów nie odrzuci żadna instytucja nadrzędna. Zadaniem instalacji ekwipotencjalizacyjnej jest połączenie wszystkich części czynnych urządzeń w taki sposób, aby w stanie awaryjnym nie wystąpiła między nimi niebezpieczna dla życia i zdrowia różnica potencjałów. Rezystancja przewodów ochronnych R musi być mniejsza od ilorazu U0/Ia, gdzie U0 spodziewane napięcie dotykowe względem ziemi a Ia prąd zapewniający wyłączenie w odpowiednim czasie. Badanie rezystancji ekwipotencjalizacji wykonuje się napięciem stałym 4-24[V] stosując pomiar dwukierunkowy +/- prądem 200[mA]. Ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi zapewnia instalacja odgromowa LPS, która musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami. Potwierdza się to wykonując pomiary elektryczne takiej instalacji.  Realizujemy, sporządzamy:

 

 • Pomiary instalacji piorunochronnych LPS, odgromowych oraz uziomowych PE.
 • Badania układów ekwipotencjalizacyjnych i varystorów przeciwprzepięciowych.
 • Pomiary rezystywności gruntu techniczną cztero przewodową metodą Wennera.
 • Metryki dla LPS do zdania instalacji odgromowej oraz przekazania do użytkowania.
 • Naprawy instalacji  uziemiających po wykonaniu negatywnych badań okresowych.
 • Oscyloskopowe pomiary zakłóceń w przewodach PE instalacji komputerowych.

 

Badana jest prądem dwukierunkowym +/-200mA ciągłość części nadziemnej i podziemnej. Rezystancja uziomów, która w normalnych warunkach i dla odpowiedniej klasy LPS musi być niższa od 10-15[Ω] dla gruntów podmokłych 20-30[Ω] dla gruntów typowych i 40-50[Ω] dla gruntów skalistych odpowiednio dla uziomów pionowych i poziomych oraz otokowych i fundamentowych. Wypadkowa rezystancja systemu, jeżeli nic nie wiadomo o innych instalacja podziemnych musi być mniejsza od 10[Ω] dla uziomów otokowych i od 7[Ω] dla uziomów poziomych, pionowych i mieszanych. Parametry te są zmienne w zależności od klasy LPS I, II, III, IV oraz rodzajów i rezystywności gruntów σ. Usługę wykonujemy na bieżąco kalibrowanymi miernikami mikroprocesorowymi generującymi automatyczny wydruk protokołów. Projekty techniczne wykonujemy na oprogramowaniu Q-eletro, Q-cad, X-Change pdf editor, Corel oraz Inkscape. Podstawa prawna PN-EN 62305 zgodnie z przepisami IEC 61557 i PN-HD 60364-6-61. Pomiary wykonujemy w systemach o wielkości do 20 - 30 złączy kontrolnych ZK.

    


AVO technika Sp. z o. o.KONTAKT:INFORMACJE:
NIP: 5272687686tel: +48-724-900-083KRS: 0000442810
TIN-VIES: PL5272687686tel: +48+22-119-38-89REGON: 146434509-00000
EORI: PL527268768600000mail: biuro@avo.com.plUmowa ramowa

© R. Rudnicki dla AVO technika Sp. z o. o.     
Script logo