Pomiary stacji LPG badania spawarek pomiary elektronarzędzi - AVO technika Sp. z o. o. tel. 724-900-083.
DO GÓRY
Sklep

Narzędzia, fotowoltaika, ładowarki oraz LPG

 • Pomiary stacji paliw i LPG

  Pomiary stacji paliw i LPG

 • Pomiary zgrzewarek i spawarek

  Pomiary zgrzewarek i spawarek

 • Pomiary maszyn i silników

  Pomiary maszyn i silników

 • Pomiary urządzeń

  Pomiary urządzeń

 • Badania elektronarzędzi

  Badania elektronarzędzi

Pomiary sprzętu.  Dajemy gwarancję, że naszych dokumentów nie odrzuci żadna instytucja nadrzędna. Urządzenia i narzędzia elektryczne niskich napięć (do 1[kV]) poddaje się badaniom elektrycznym - okresowym Instalacja zasilania urządzeń stacjonarnych, maszyn, stacji paliw musi posiadać wymagane parametry opisane w dziale pomiarów elektrycznych. W urządzeniach spawalniczych przy zasilaniu napięciem znamionowym UPRI, napięcie wtórne USEC biegu jałowego nie może przekraczać wartości podanej na tabliczce znamionowej. Prąd upływu spawania I(0) nie może przekroczyć 10[mA], natomiast rezystancja przewodu ochronnego RPE o długości do 5[m] nie może przekroczyć 0,3[Ω]. Rezystancja między PRI a SEC nie może być niższa niż 5[MΩ], natomiast między PRI a PE oraz między SEC a PE  nie może zawierać się w granicy do 2,5[MΩ]. Rezystancja uziemień w stacjach paliwowych nie może być większa od 7[Ω], natomiast rezystancja statyczna węży nie może być wyższa niż 1[MΩ]. Ochrona przeciwporażeniowa stacji paliw płynnych oraz stanowisk ładowania samochodów elektrycznych musi spełniać postanowienia normy wieloarkuszowej PN-HD 60364 oraz norm związanych ze stosowaniem iskierników oraz ograniczników przepięć. Wykonujemy:

 

 • Badania ochrony przeciwpożarowej narzędzi elektrycznych ręcznych.
 • Pomiary ochrony przeciwporażeniowej spawarek oraz zgrzewarek.
 • Badania prądu IΔ(n), Uc oraz czasu zadziałania wyłączników RCD.
 • Pomiary rezystancji węży i uziomów w stacjach paliw oraz LPG.
 • Pomiary rezystancji węży i uziomów w instalacjach ogrzewania LPG.
 • Testy stanowisk ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych.
 • Pomiary ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach fotowoltaicznych
 • Pomiary instalacji w maszynach oaz badanie silników elektrycznych.

 

W instalacjach fotowoltaicznych spełnione muszą być postanowienia normy dla ochrony przeciwporażeniowej. W instalacji wykonuje się także badania napięcia obwodu otwartego łańcuchów modułów VOC, prądu podczas pracy falownika, prądu zwarcia łańcuchów modułów ISC, pomiar rezystancji izolacji przy zwartych stringach oraz test poprawności biegunowości. Dla narzędzi ręcznych według normy wartość prądu testowego wynosi 200[mA] a graniczna rezystancja obwodu nie może przekroczyć 0,3[Ω] dla przewodu ochronnego PE o długości 5[m]. Wartość graniczna rezystancji izolacji elektronarzędzia wykonanego w II klasie ochronności, według normy wynosić musi nie mniej niż 2[MΩ] miedzy częściami pod napięciem a dostępnym dla dotyku częściami metalowymi. Usługę wykonujemy na bieżąco kalibrowanymi miernikami mikroprocesorowymi generującymi automatyczny wydruk protokołów. Podstawa prawna PN-HD 60364-4-41 zgodnie z przepisami IEC 61557 i PN-HD 60364-6-61. Fotowoltaika PN-EN 62446. Urządzenia spawalnicze PN-EN 60974-4. Elektronarzędzia PN-EN 50699:2021-07 oraz PN-EN 50678:2020-11. Stacje paliw Art-117, ust-1 i ust-2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Stacje ładowania elektrycznego Rozporządzeni Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego.

    


AVO technika Sp. z o. o.KONTAKT:INFORMACJE:
NIP: 5272687686tel: +48-724-900-083KRS: 0000442810
TIN-VIES: PL5272687686tel: +48+22-119-38-89REGON: 146434509-00000
EORI: PL527268768600000mail: biuro@avo.com.plUmowa ramowa

© R. Rudnicki dla AVO technika Sp. z o. o.     
Script logo