Zobacz cennik robót elektrycznych - AVO technika Sp. z o. o. tel. 724-900-083.
DO GÓRY
Sklep

Witamy w AVO technika

AVO technika Sp. z o. o. Jesteśmy małą rodzinną spółką w   której pracują udziałowcy, dlatego jakość usług jest wysoka. Zakład produkuje aparaturę energoelektroniczną, elektromagnetyczną oraz rozdzielnice sterownicze. Wykonujemy pomiary instalacji, zdajemy obiekty. Wydajemy normatywne oświadczenia wykonawcze, deklaracje WE zgodności z normami oraz certyfikaty do ubezpieczeń. Posiadamy uprawnienia kontrolno-pomiarowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Gwarantujemy, że naszych protokołów nie zakwestionuje żaden urząd. Wystawiamy normatywne oświadczenia elektryka w celu zdania budynku, oraz przekazania do użytkowania. Nasze dokumenty uznawane są we wszystkich oddziałach Państwowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, Towarzystwach Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Państwowych Inspektoratach Pracy.

 If you don't know Polish, click the translator at the bottom.

Zapewniamy  Posiadamy uprawnienia Jesteśmy członkiem Zapraszam do współpracy. 


AVO technika Sp. z o. o.KONTAKT:INFORMACJE:
NIP: 5272687686tel: +48-724-900-083KRS: 0000442810
TIN-VIES: PL5272687686tel: +48+22-119-38-89REGON: 146434509-00000
EORI: PL527268768600000mail: biuro@avo.com.plUmowa ramowa

© R. Rudnicki dla AVO technika Sp. z o. o.     
Script logo