Wyszukiwarka
Uprawnienia i certyfikaty

         

Ilość gości, wizyt:
Dziś: 29Ogółem: 41659

Informacje, partnerzy

Regulamin, informacje, druki, partnerzy.

Zakład istnieje od 1989 roku. W 2012 przekształcił się w spółkę z  o. o. Pracownicy spółki posiadają aktualne uprawnienia pomiarowe SEP od 1986r.  Dysponujemy uprawnieniami budowlanymi w branży elektrycznej od roku 1993. Od 2003r. jesteśmy członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z zawodowym ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej do 1mln zł. Posiadamy polisę ubezpieczeniową do 50 tys. zł. od uszkodzeń mienia klienta oraz od kradzieży sprzętu w TU Aviva SA - Partner w biznesie. Regulamin na stronie

Przyjmujący zamówienie jest to AVO technika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wpisem do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000442810, o numerze podatkowym NIP: 5272687686, VAT-VIES: PL5272687686, numerze importowym EORI: PL52726876860000 oraz regonie 146434509, znajdująca się w Warszawie (PNA 01-115) przy ul. Inki 1/18. Spółka reprezentowana jest przez Zarząd w składzie R. Rudnicki – Prezes Zarządu, M. Rudnicka V-ce Prezes Zarządu.

Operatorem przesyłek jest DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000028368, NIP 526-020-41-10.

Operatorem płatności on-line oraz kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Poniżej prezentujemy logotypy wszystkich firm, z którymi nawiązaliśmy współpracę handlową, zakupujemy materiały oraz oprogramowanie techniczne i księgowe.

Reklamacje

Odstąpienie: 

Regulamin:   

Pomiary:      

Uprawnienia: