Wyszukiwarka
Uprawnienia i certyfikaty

         

Deklaracje WE. Uprawnienia SEP i PIIB

Firma przyjazna środowisku. Pb - Free.

Ilość gości, wizyt:
Dziś: 35Ogółem: 50286

Laboratorium

Na terenie Warszawy i okolic lub wysyłkowo wykonujemy: 

-pomiary oscyloskopowe w zakresie DC-25[MHz],
-radiową analizę widma częstotliwości 0,15-1[GHz],
-okresowe 5 letnie kontrole stanu instalacji elektrycznych,
-okresowe 4 letnie kontrole instalacji odgromowych LPS,
-pomiary natężenia oświetlenia obiektów w punktach siatki,
-badania oświetlenia miejsc pracy w polu zadania i otoczenia,
-kosztorysowanie KNR, KNNR, KNP, KNR-AT Norma i Koma,
-oświadczenia normatywne elektryka o wykonaniu robót,

 

 

Zakres badań obejmuje pomiary: -impedancji Z[Ω], rezystancji R[Ω] i reaktancji X[Ω] pętli zwarcia, - rezystancji R[MΩ] izolacji obwodów oraz prądów wyłączenia Δ(I)[ms] wyłączników przeciwporażeniowych RCD,- czasów wyłączeniowych t[ms] oraz prądów zwarciowych skutecznych Isc[A/kA], - rezystancji 1[Ω] połączeń ekwipotencjalizacyjnych, - napięcia zenera warystorów przeciwprzepięciowych Vn(dc) U(ac), rezystancji R[Ω] uziomów odgromowych i roboczych, - natężenia oświetlenia δ[lx] punktów siatki pomiarowej i pola zadania, -stosunku 40:1 oświetlenia ewakuacyjnego, spadku δ[%] oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w czasie t[h]. Oscyloskopowych wartości międzyszczytowych Vpp[mV], czasów przebiegów t[ms], poziomów sygnałowych analizy widma  PdBm/PdB[dBm/dBµV].

 

Powyżej protokół pomiarów, kosztorys i terminy badań. Proszę kliknąć, aby powiększyć.

  Nasze prawnienia zawodowe są tutaj:   Dokumenty należy odczytywać: