Wyszukiwarka
Uprawnienia i certyfikaty

         

Ilość gości, wizyt:
Dziś: 0Ogółem: 40083

Pomiary i kosztorysy

Na terenie Warszawy i okolic, a niekiedy dalej wykonujemy:

 • pomiary ochrony przeciwporażeniowej instalacji nn,
 • badania rezystancji R obwodów przed zatynkowaniem,
 • okresowe 5 letnie kontrole stanu instalacji elektrycznych.
 • badania oraz pomiary ręcznych narzędzi elektrycznych,
 • okresowe 4 letnie kontrole instalacji odgromowych LPS,
 • pomiary natężenia oświetlenia obiektów w punktach siatki,
 • badania oświetlenia miejsc pracy w polu zadania i otoczenia,
 • pomiary oświetlenia w polu otoczenia oraz równomierności,
 • kontrole oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego,
 • nadzorowanie inwestorskie, usługi kierownika robót,
 • kosztorysowanie KNR, KNNR, KNP, KNR-AT Norma i Koma,

 

Pomiary elektryczne wykonujemy od 1989 roku. Zapewniamy solidność, rzetelność, terminowość oraz stosunkowo niską cenę usługi. Nasze protokoły uznawane są przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego oraz przez Państwową Straż Pożarną.

Zakres badań obejmuje pomiary: -impedancji Z[Ω], rezystancji R[Ω] i reaktancji X[Ω] pętli zwarcia, - rezystancji R[MΩ] izolacji obwodów oraz prądów wyłączenia Δ(I)[ms] wyłączników przeciwporażeniowych RCD,- czasów wyłączeniowych t[ms] oraz prądów zwarciowych skutecznych Isc[A/kA], - rezystancji 1[Ω] połączeń ekwipotencjalizacyjnych, - napięcia zenera warystorów przeciwprzepięciowych Vn(dc) U(ac), rezystancji R[Ω] uziomów odgromowych i roboczych, - natężenia oświetlenia δ[lx] punktów siatki pomiarowej i pola zadania, -stosunku 40:1 oświetlenia ewakuacyjnego, spadku δ[%] oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w czasie t[h]. Usługa wykonywana jest zgodnie z wg. PN-IEC61557, PN-HD 60364, PN-EN 12646-1, IEC-947, PN-EN 62305 oraz norm pokrewnych. Kosztorysy sporządzamy na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury z 18 maja 2004r. 
 

Pracownicy spółki posiadają aktualne uprawnienia pomiarowe SEP od 1986 oraz budowlane od 1993r.

Jesteśmy ubezpieczeni od uszkodzeń u klienta, np. uszkodzimy telewizor, Aviva wypłaci odszkodowanie.

Jesteśmy członkiem Polskiej i Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa z ubezpieczeniem do 1mln zł. 

Usługi pomiarowe wykonujemy na bieżąco wzorcowanymi i adjustowanymi miernikami procesorowymi.

Wykorzystujemy aparaturę pomiarową - procesorową renomowanej firmy Metrel.

Aparaturę Metrel używamy od roku 2005, zakupując coraz to nowsze mierniki pomiarowe.

Wyniki pomiarów miernik przesyła do komputera, gdzie jest sporządzany wydruk protokołu. 

Oświetlenie badamy na bieżąco wzorcowanymi i adjustowanymi luksomierzami elektronicznymi. 

  Pomiary wykonujemy na bieżąco wzorcowaną aparaturą pomiarową.

Przejrzysta cena usługi liczona za 1 pomiar,  zamawianie w e-sklepie lub wg. KNR.