Wyszukiwarka
Uprawnienia i certyfikaty

         

Ilość gości, wizyt:
Dziś: 0Ogółem: 40083

Informacje, partnerzy

Regulamin, informacje, druki, partnerzy.

Zakład istnieje od 1989 roku. W 2012 przekształcił się w spółkę z  o. o. Pracownicy spółki posiadają aktualne uprawnienia pomiarowe SEP od 1986r.  Dysponujemy uprawnieniami budowlanymi w branży elektrycznej od roku 1993. Od 2003r. jesteśmy członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z ubezpieczeniem OC do 1mln zł. Posiadamy polisę ubezpieczeniową do 50 tys. zł. od uszkodzeń mienia klienta podczas świadczenia usług oraz od kradzieży naszego sprzętu w TU Aviva SA - Partner w biznesie.

Przyjmujący zamówienie jest to AVO technika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000442810, numerze NIP: 5272687686, VAT-VIES: PL5272687686 oraz regon 146434509, znajdująca się w Warszawie (PNA 01-115) przy ul. Inki 1/18. Spółka reprezentowana jest przez Zarząd w składzie R. Rudnicki – Prezes Zarządu, M. Rudnicka V-ce Prezes Zarządu.

Operatorem przesyłek jest DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000028368, NIP 526-020-41-10.

Operatorem płatności on-line oraz kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Poniżej prezentujemy logotypy wszystkich firm, z którymi nawiązaliśmy współpracę handlową, zakupujemy materiały oraz oprogramowanie techniczne i księgowe.

Druczki reklamacyjne tu: Pismo odstąpienia od umowy jest tu:  Regulamin, jest tutaj:  

Regulamin dla pomiarów jest tu: Nasze uprawnienia są tu:   Prosimy pobrać: