Wyszukiwarka
Uprawnienia i certyfikaty

         

Ilość gości, wizyt:
Dziś: 0Ogółem: 40083

Oświadczenie elektryka o wykonaniu instalacji Warszawa

Cena:246.00
Czas realizacji +
dni robocze.
Zamówienie

Obowiązek wykonywania nadzoru elektrycznego wynika z normy PN-HD 60364, z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity - Dz.U. nr 207 z 2006 r .nr 156, poz. 1118 (z poźn.zm.). Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 3A48 (z poźn.zm.). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836. Brak nadzorowanie robót elektrycznych pociąga za sobą określone ustawami konsekwencje prawne polegające na dużych problemach ze zdaniem obiektu do jednostki Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego i Urządu powiatowego lub gminnego. Nasze oświadczenia z racji członkowstwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa uznawane są przez Państwowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego.

 

Usługa obejmuje:

-kilka przyjazdów kontrolnych na budowę,

-wpisy do dziennika budowy,

-wydanie oświadczenia normatywnego,

 

 

Pytania i odpowiedzi:

Twoje pytanie:
Oceń opis tego produktu: