Wyszukiwarka
Uprawnienia i certyfikaty

         

Ilość gości, wizyt:
Dziś: 0Ogółem: 40083

Pomiary elektronarzędzi

Cena:61.50
Czas realizacji +
dni robocze.
Zamówienie

Obowiązek wykonywania pomiarów elektronarzędzi wynika z normy PN-EN 50144, PN-E-08400. Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 3A48 (z poźn.zm.). Rozporządzenia MG z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. Nr 80, poz. 912), oraz Rozporządzenia MGiP z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. 2005 Nr 2, poz. 6), Nasze protokoły uznawane są przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego oraz przez Państwową Straż Pożarną.

 

Zakres badań obejmuje:

-oględziny zewnętrzne elektonarzędzia,

-próbę pracy jałowej,

-pomiar rezystancji elektrycznej obudowy Riso[MΩ],

-pomiar rezystancji przewodu ochronnego Rpe[Ω],

 

Terminy badań elektronarzędzi:

-kat 1 - eksploatacja dorywcza kilkakrotnie w ciągu zmiany- badania co - 6 mieś.

-kat 2 - eksploatacja częsta-nie zwracane (u prac) - badania co 4 mieś.

-kat 3 - eksploatacja ciągła na kilku zmianach -badania co 2 mieś.

 

 

Pytania i odpowiedzi:

Twoje pytanie:
Oceń opis tego produktu: