Wyszukiwarka
Uprawnienia i certyfikaty

         

Ilość gości, wizyt:
Dziś: 0Ogółem: 40083

Pomiary rezystancji izolacji.

Cena:12.30
Czas realizacji +
dni robocze.
Zamówienie

Cena za 1 pomiar rezystanji izolacji.  Wykonujemy pomiary elektryczne odbiorcze instalacji n.n. oraz badania okresowe 5 letnie. Obowiązek wykonywania pomiarów elektrycznych wynika z normy PN-HD 60364, z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity - Dz.U. nr 207 z 2006 r .nr 156, poz. 1118 (z poźn.zm.). Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 3A48 (z poźn.zm.). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836. Brak pomiarów elektrycznych przed zatynkowaniem może być przyczyną późniejszego rozkuwania tynków w celu naprawy uszkodzonych obwodów. Nasze protokoły uznawane są przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego oraz przez Państwową Straż Pożarną.

 

Zakres prac obejmuje:

-badanie rezystancji obwodów napięciem DC 500V Riso[MΩ],

-pomiary wytrzymałości elektrycznej wzl napięciem DC 2,5kV[MΩ],

 

 

Pytania i odpowiedzi:

Twoje pytanie:
Oceń opis tego produktu: