Wyszukiwarka
Uprawnienia i certyfikaty

         

Ilość gości, wizyt:
Dziś: 0Ogółem: 40083

Wykonanie kosztorysów elektrycznych.

Cena:15.00
Czas realizacji +
dni robocze.
Zamówienie

Oferujemy wykonanie kosztorysu z obmiaru robót, Obowiązek wykonywania kosztorysów wynika z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Kosztory wykonujemy oprogramowaniem Norma ul Koma według katalogów nakładów rzeczowych. Kosztorysujemy według:

KNR: Katalogi Nakładów Rzeczowych
KNR-W: Katalogi Nakładów Rzeczowych wyd. WACETOB
NNRNKB: Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane – uzupełnienia do KNR
KNR 9-XX: Katalogi Nakładów Rzeczowych wyd. ORGBUD-SERWIS
KNR AT: Katalogi Nakładów Rzeczowych wyd. ATHENASOFT
KNR BISTYP: Katalogi Nakładów Rzeczowych wyd. BISTYP-CONSULTING
KNR SEK: Katalogi Nakładów Rzeczowych wyd. SEKOCENBUD
KNR K: Katalogi Nakładów Rzeczowych wyd. KOPRIN
KSNR: Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
KNNR: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
KNNR-W: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych wyd. WACETOB
KNP: Katalogi Norm Pracy
KNKRB: Katalogi Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych
KJNZMB: Katalogi Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych
NZCPB: Normy Zużycia Czynników Produkcji Budowlanej
KPRR: Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
TZKNBK: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich

 

Zakres usługi:

-sporządzenie obmiaru ilości robót,

-import kosztorysu z pliku pdf,

-wykonanie kosztorysu,

-wycena wg cen rynkowych i Sekocenbud,

-pomiary skutecznych prądów zwarciowych w sieci,

-eksport do pliku ath, pdf lub formy papierowej,

 

 

Pytania i odpowiedzi:

Twoje pytanie:
Oceń opis tego produktu: