Wyszukiwarka
Uprawnienia i certyfikaty

         

Ilość gości, wizyt:
Dziś: 0Ogółem: 40083

Pomiary oświetlenia

Cena:61.50
Czas realizacji +
dni robocze.
Zamówienie

Ilość pomiarów oblicza się dzieląc całkowitą powierzchnię badanych pomieszczeń przez 20 i mnożąc przez 6, do powyższego dodaje się po 6 pomiarów na każdą płaszczyznę roboczą pola zadania. Wykonujemy pomiary oświetlenia obiektów oraz badania natężenia oświetlenia miejsc pracy. Sprawdzenie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Obowiązek wykonywania pomiarów oświetlenia wynika z normy PN-EN 12646-1, PN-EN 1838, z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. nr 129 z 1997 r. poz. 844. Brak aktualnych pomiarów oświetlenia niesie za sobą ustanowione konsekwencje prawne oraz finansowe. Może być także przyczyną wypadku podczas pracy lub ewakuacji. Nasze protokoły uznawane są przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego oraz przez Państwową Straż Pożarną.

 

Zakres usługi:

-pomiary natężenia oświetlenia w polu zadania δ[lx],

-badania natężenia oświetlenia w polu bezpośredniego otoczenia δ[lx],

-pomiary równomierności oświetlenia,

-sprawdzenie oświetlenia ewakuacyjnego (stosunku 40:1),

-pomiary oświetlenia awaryjnego (10%),

-wyznaczenie czasów pracy akumulatorów oświetleniowych tah,

 

Terminy badań natężenia oświetlenia:

-raz na 5 lat, okresowe badania kontrolne,

-raz na 2 lata, gdy istnieje podejrzenie utraty parametrów lamp (np. zapylenie),

 

 

Pytania i odpowiedzi:

Twoje pytanie:
Oceń opis tego produktu: